#COLOREVOLUTION

#COLOREVOLUTION

Rozwój cyfrowych rozwiązań w ciągu ostatnich kilku lat charakteryzuje się niesamowitym wzrostem na rynkach europejskich. Digitalizacja objęła już wszystkie dziedziny życia i biznesu. Wykorzystanie urządzeń mobilnych, aplikacji oraz łatwy dostęp do technologii chmurowych wyznacza kierunek zmian i rozwoju nie tylko w  e-biznesie czy e-commerce, ale dotyka wszystkie obszary w podstawowych filarach gospodarki cyfrowej. Można powiedzieć o rewolucji, która nadeszła i będzie trwała jeszcze przez co najmniej pięć lat. I choć Polska gospodarka nie wykorzystuje  w sposób zaawansowany wszystkich najnoszych technologii, to jednak jest jednym z krajów najszybciej nadganiających cyfrowe zapóźnienie w Europie. Dostęp do infrastruktury sieciowej oraz komputeryzacji przedsiębiorstw w Europie jest relatywnie dobry i ma tendencje wzrostową. Szacuje się, iż do 2020 roku ilość podłączonych urządzeń mobilnych na świecie wzrośnie do 50 mld. Analizując światowy rozwój w dziedzinie cyfryzacji, a także wpływ na pozostałe aspekty otoczenia biznesowego, dostosowanie się do zmieniających się trendów na rynku oraz idących za tym potrzeb klientów jest kluczowym kryterium osiągnięcia sukcesu.

AkzoNobel od ponad 40 lat nieustannie wprowadza innowacyjne narzędzia ułatwiające dopasowanie kolorystyczne.Od momentu wdrożenia przez firmę na rynek pierwszego spektrofotometru w 1993 r. wiele warsztatów blacharsko-lakierniczych zaczęło stosować cyfrowe rozwiązania w zakresie wyszukiwania kolorów. Większość klientów w pełni polega na cyfrowych metodach dopasowania kolorów, inni stosują je w połączeniu z tradycyjną dokumentacją kolorystyczną.

image002#COLOREVOLUTION to następny rozdział niekończącej się ewolucji odkrywania i innowacyjności. Dynamika rozwoju cyfrowych rozwiązań zrewolucjonizuje narzędzia w branży lakierniczej. AkzoNobel szacuję, że w roku 2017 procent klientów korzystających z nowoczesnych sposobów dopasowania kolorów wzrośnie o kilkadziesiąt procent. W skład kampanii #COLOREVOLUTION  wchodzi pakiet cyfrowych narzędzi kolorystycznych Automatchic Digital Color Solution, który z sukcesem został przyjęty przez klientów AkzoNobel marek premium Sikkens oraz Lesonal. Zintegrowany pakiet wyróżnia spektrofotometr nowej generacji Automatchic Vision, najnowsza funkcja oprogramowania do wyszukiawania pomiarów Automatchic Smart Search oraz przejrzysty i usystematyzowany cyfrowy proces kolorystyczny. Kwiecień 2016 rok zaowocuje kolejną innowacją w oprogramowaniu, Automatchic Smart Correction (opcja dostępna od wersji 3.0.5.), jest to krok korekcyjny wykonywany na natrysku próbnym koloru z pomiaru wyszukanego za pomocą funkcji Smart Search.

Jesteśmy dumni, iż AkzoNobel odważnie podąża za światowymi trendami i wdraża innowacyjne rozwiązania wśród swoich klientów marek premium Sikkens i Lesonal na rynku europejskim mówi Tomasz Loose, Dyrektor Sprzedaży Segmentu Premium na Europę Centralną i Rosję.  Cyfrowa jakość pracy to ważny krok naprzód, a Automatchic Digital Color Solution to istotny punkt na osi czasu w czterdziestoletniej historii COLOREVOLUTION dodaje.